La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari d'acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte:

El responsable és: FUSTERIA ODENA SCP, amb NIF Nº J43345305.

Direcció: CTRA N-240, km 38.5, 43400, MONTBLANC (TARRAGONA)

Dades de contacte del responsable: J43345305 / email: odena@fusteriaodena.com

L'EMPRESA es reserva el dret de canviar el qualsevol moment tots els aspectes indicats en aquest apartat.

Finalitat del tractament de les dades

Les dades recollides a través del web es tracten amb l'objectiu de proporcionar informació sobre els continguts del web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris, respondre les mateixes a través dels mitjans indicats per l'usuari, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics i aplicar totes les mesures de seguretat necessàries, així com, si s'escau enviar per mitjans electrònics informació comercial sobre els nostres productes i serveis, autorització que podrà revocar en qualsevol moment posant-se en contacte amb nosaltres a través dels mitjans més endavant indicats.

Els formularis indicaran quina informació ens cal per resoldre la consulta. En el cas que ens envieu dades personals no sol·licitat a través de correu electrònic, només es conservaran les pertinents per resoldre la seva consulta i es destruiran els altres. En qualsevol cas l'usuari és responsable de la veracitat dels mateixos. Les seves dades no es faran servir per a tractaments automatitzats.

Legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment explícit de l'usuari, compliment de requisits establerts per norma legal o per l'existència d'un contracte entre les parts.

La base legal per al tractament de dades personals per a les finalitats que estableix la secció 3 (apartats a, b, c) és l'art. 6 (1) (b) del Reglament, ja que el tractament és necessari per a la prestació dels serveis sol · licitat per l'usuari a L'EMPRESA. Facilitar Dades personals per a aquestes finalitats és opcional, però el fet de no proporcionar aquestes dades impossibilitaria activar els Serveis sol·licitats.

Destinataris i transferències

Destinataris: les dades recollides a través del web no es comunicaran a tercers, llevat que donin lloc a l'inici d'una relació comercial, en aquest cas se sol·licitarà formalment el seu consentiment.

No es preveu la transferència internacional fora de l'Espai Econòmic Europeu, excepte amb fins d'emmagatzematge en serveis d'internet i en tot cas es garanteix l'existència de mesures de seguretat adequades ja que seria, en qualsevol cas, amb entitats adherides a l'acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

Si fossin a comunicar les seves dades a tercers, se li sol·licitaria prèviament el seu consentiment.

Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el període exclusivament necessari per dur a terme la tasca per al qual van ser proporcionat, llevat dels terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment. No obstant es podran conservar dades personals identificatives i de l'ús de la pàgina web durant el termini màxim de 2 anys per si fossin requerits pels jutges i tribunals o per dur a terme accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

Drets de les persones

L'usuari disposa dels següents drets referents a les dades personals que tracta L'EMPRESA:

• Dret d'accés a la informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• Dret de rectificació de les dades que l'usuari determini.

• Dret de cancel·lació de les seves dades, de manera que se suprimeixin tots o alguna de les dades que posseeix L'EMPRESA.

• Dret d'oposició a què es tractin les seves dades de caràcter personal.

• Limitació del tractament, determinat quines dades pot tenir l'empresa o la suspensió total durant un temps limitat del tractament a petició de l'interessat.

• Portabilitat de les dades: facilitació, sempre que fos tècnicament possible, de les dades personals que posseeix L'EMPRESA a l'usuari quan així ho determinés.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

• El Dret a l'oblit, que és el dret que té tota persona a modificar, cancel·lar o esborrar les seves dades personals que estiguin en possessió de tercers (entitats o persones), aplicat a cercadors a Internet, en aquest cas per sol·licitar el seu dret legítim a desaparèixer dels resultats de les recerques dels mateixos, s'ha de dirigir al propi cercador.

Aquests drets, determinats per la Llei Espanyola i pel Reglament General de Protecció de Dades, que podrà exercitar mitjançant un escrit amb còpia del DNI adjunta, dirigit al responsable dels fitxers en la següent adreça postal:

- CTRA N-240, km 38.5, 43400, MONTBLANC (TARRAGONA)

- o mitjançant el correu electrònic odena@fusteriaodena.com indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES"

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l'Agència de Protecció de dades (www.aepd.es).

Veracitat de les dades

Les dades proporcionades pels usuaris han de ser veritables, exactes, completes i actuals. L'usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona, de manera que l'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la tramesa de dades que no compleixin el que defineix aquest document.

De la mateixa manera, l'usuari és responsable de mantenir actualitzades les dades proporcionades.

En qualsevol cas queda prohibit l'enviament de dades a menors d'edat sense intervenció dels tutors legals dels mateixos.

Xarxes socials

La EMPRESA pot disposar de perfils en xarxes socials, en aquest cas les normes sobre protecció de dades es regiran pel que aquí assenyalat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives pròpies de la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

La EMPRESA tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de L'EMPRESA, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Si l'usuari publiqués informació personal a través de la xarxa social, L'EMPRESA no és responsable de la mateixa, devent l'usuari informar-se de les polítiques de privacitat i mesures de seguretat establertes per la xarxa social, alliberant de qualsevol responsabilitat a L'EMPRESA.

Queda expressament prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que L'EMPRESA consideri inapropiats.

- Que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

L'EMPRESA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Sol·licituds d'ocupació a través del web

Si l'usuari sol·licita ocupació a través del web, especialment si adjunta currículum, l'informem que les dades aportades podrien ser tractats per participar en processos de selecció de personal i, per tant, analitzant el perfil de l'usuari per determinar la idoneïtat del candidat per al lloc de treball ofert.

Les dades seran els que el sol·licitant consideri com oportuns en el seu currículum vitae i, en qualsevol cas, legítims i facultatius perquè L'EMPRESA avaluï les seves capacitats i la seva idoneïtat respecte als llocs de treball oferts.

Li vam indicar que en proporcionar els mateixos, vostè és responsable de:

1. La veracitat i l'exactitud dels mateixos.

2. Mantenir actualitzades les dades que en la sol·licitud s'indica.

Per les dades proporcionades directament per sol·licitants d'ocupació a través de currículum vitae, aquests es mantindran per un període de 6 mesos; si en aquest termini el sol·licitant no ha procedit a actualitzar la informació dels mateixos, aquests seran cancel·lats.

No es preveu comunicació de dades a tercers. En el cas que el procés de selecció donés lloc a contractació, se li informaria de com serien usats seves dades: quines dades són necessàries, per a què es van a usar, comunicacions previstes dels mateixos, durant quant de temps es conservaran i les mesures de seguretat implantades en l'empresa per protegir els seus drets.

Mesures de seguretat

L'EMPRESA disposa de totes les mesures de seguretat necessàries per impedir que la integritat i la confidencialitat de les seves dades es vegi compromesa:

seguretat física que impedeix accessos no desitjats a les seves dades, situats en sales amb clau; accés electrònic a les dades protegides per diversos nivells d'usuaris i contrasenyes renovades periòdicament; còpies de seguretat en dos nivells - in situ i fora de les instal·lacions - per garantir la restauració de les seves dades en cas de problemes interns i externs. I, en general, totes aquelles mesures definides en les lleis vigents referents a protecció de dades personals.

Analítica web

Utilitzem Google Analytics per analitzar com els visitants utilitzen aquest lloc. Google Analytics utilitza més galetes: arxius de text ubicats al seu ordinador que recullen informació sobre el comportament dels visitants. Cap informació d'identificació personal es recopila sobre el visitant a menys que vostè ho autoritzi de manera explícitament a través d'un formulari en aquest lloc web.

La informació anònima generada per les cookies de Google Analytics sobre l'ús d'aquest lloc web (incloent la seva adreça IP) es transmet a Google. Aquesta informació es processa per elaborar informes estadístics sobre l'activitat del lloc web. Fem servir aquests informes per avaluar l'ús d'aquest lloc web i poder optimitzar el contingut. L'adreça IP no es vincula amb la identitat d'un usuari o amb la informació d'identificació personal de qualsevol font, llevat que vostè ho autoritzi de manera explícitament a través d'un formulari en aquest lloc web.

Relacions amb tercers

Els nostres lloc també pot tenir enllaços de xarxes socials, i en aquest cas L'EMPRESA no controla les cookies utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres webs alienes, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de galetes.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquest web integra funcions de Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain VIEW, CALIFORNIA, USA), com ara vídeos de Youtube, mapes i botons "+1". Per a això, en usar la web el navegador de l'usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d'Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l'usuari ha visitat la web de la vostra adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flash al dispositiu de l'usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l'activitat de l'usuari a Internet per oferir-publicitat adaptada als seus interessos, d'acord amb les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy. En utilitzar aquest web l'usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins indicats.

Legislació

Les reclamacions dels Usuaris respecte a aquells temes relacionats amb la relació amb l'EMPRESA i referents protecció de dades, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

ATENCIÓ: pot sol·licitar ampliació de la informació sobre finalitats, cessions i comunicacions de dades, terminis de conservació i mesures de seguretat escrivint-nos a odena@fusteriaodena.com