Titularitat del web:

http://www.fusteriaodena.com així com tot els subdominis d'aquest lloc web, són propietat de FUSTERIA ODENA SCP, amb CIF Nº J43345305 (des d'ara "L'EMPRESA"), amb nom comercial ODENA i domiciliada a CTRA N-240 , km 38.5, 43400, MONTBLANC (TARRAGONA). Dades de contacte:

• Telèfon: 977863094

• Mail: odena@fusteriaodena.com

• Adreça postal: FUSTERIA ODENA, CTRA N-240, km 38.5, 43400, MONTBLANC (TARRAGONA).

Condicions d'ús del web

Navegant per la web l'usuari manifesta la seva acceptació, sense excepcions, de tot el que indica en aquest avís legal, la política de privacitat i l'ús de cookies (excepte en el que estableixen els apartats corresponents).

L'EMPRESA es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés al web.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d'aquesta web només té finalitat d'informar els usuaris dels serveis prestats per l'EMPRESA, així com demanar informació voluntàriament proporcionades per aquests usuaris per a la contestació de les seves consultes a través dels formularis pertinents.

L'EMPRESA no es fa responsable de qualsevol informació no elaborada o autoritzada per escrit directament per ella i publicada en el seu nom, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L'usuari eximeix de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

En cas d'incloure enllaços a altres pàgines web, L'EMPRESA no es fa responsable de la informació que pogués contenir o dels danys causats a tercers durant l'ús.

Els menors d'edat que facin servir aquest web han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon als representants pel que s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts als quals poden accedir els menors.

Des del lloc web és possible accedir a la Web d'altres empreses. El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts que hi ha en aquesta web corresponen en exclusiva a l'EMPRESA, llevat que s'informés en cas contrari en presentar determinat contingut. L'ús dels continguts per part dels navegants es limitarà estrictament a fins particulars.

La reproducció, distribució i comunicació no expressament autoritzada constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual. De la mateixa manera L'EMPRESA no autoritza a cap usuari a connectar la web amb empreses de tercers, excepte autorització expressa per escrit, per tal d'evitar confusió en els usuaris i danys a la imatge de L'EMPRESA.

En el cas que persones físiques o jurídiques volguessin establir enllaços amb destinació a aquest web haurà de sol·licitar autorització prèvia.

De la mateixa manera, no es permet en cap cas duplicar contingut d'aquest lloc web per al seu ús en altres web, sense l'autorització expressa per escrit, inclosos logotips o noms la propietat pertanyi a L'EMPRESA.

L'EMPRESA, en qualsevol cas, no serà responsable dels continguts o serveis a la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.

Protecció de dades personals

Li instem a que revisi la nostra secció "Política de Privacitat". Aquest web disposa de formularis que recullen dades personals i es necessita de l'acceptació expressa del tractament de les dades de l'usuari.

Llegiu detingudament la nostra política de privacitat per conèixer tota la informació referent a l'ús de les dades dels usuaris i com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, dret a l'oblit, portabilitat i limitació del tractament de dades.

Gestió de galetes

Llegiu detingudament la informació proporcionada en la secció "POLÍTICA DE COOKES" per conèixer les què són les galetes, quins són usades i per què i com bloquejar o esborrar-al seu navegador.

Legislació i Jurisdicció aplicable

Les reclamacions i, en general, qualsevol relació entre l'usuari de la web i L'EMPRESA es regirà per la normativa espanyola vigent i es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de TARRAGONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s'aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.